Aktuális

Beszedeti az NHKV az elmaradt hulladékszállítási díjakat

2018. március 12.

Közleményben tudatta a települési polgármesterekkel, rajtuk keresztül a lakossággal a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV), hogy intézkedett az elmaradt hulladékszállítási díjak beszedéséről.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul. E célok elérése érdekében az NHKV a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedésének jogosultja. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mára lezárult, ennek köszönhetően működik a hulladékszállítási közszolgáltatási díj pontos beszedését lehetővé tevő informatikai rendszer is – olvasható a közleményben, amely így folytatódik:

Az NHKV célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése. Az ingatlanhasználók túlnyomó többsége az NHKV hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját a számlán feltüntetett határidőig kiegyenlítette. A lakosság töredéke azonban, bizonyára a változások és átalakítások miatt egyes esetekben nem megfelelő időben teljesítette a számlán jelölt kötelezettségeit. Mindazonáltal a lakosság fizetési kötelezettsége fennáll, de az NHKV az elmúlt időszakban felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.
Az NHKV a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes feladatok ellátásával.
A megállapodás értelmében, az NHKV által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében. Fontos kiemelni, hogy a személyes felkeresés elmulasztása nem jár azonnal a végrehajtási eljárás megindításával. Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során lehetőség van a befizetés realizálására.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést végző munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére – részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

A díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (például ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére, díjbeszedők általi rögzítésére is, ezek további feldolgozását az NHKV a megkötött szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is.

Hozzászólások

Jelentkezz be, hogy hozzászólhass!