Aktuális

Vargyasné Köbli Lilián lett az év pedagógusa Felsőcsatáron

2018. június 18.

Elbúcsúztatták a nyolcadik osztályosokat, kitüntették az arra érdemes diákokat, átadták “Az év pedagógusa”, valamint a “Jó tanuló – jó sportoló” elismerést a Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola szombaton megtartott ünnepélyes tanévzáróján.

A Himnusz elhangzása után Éder Korina német, Vörös Vivien horvát, Moór Mirtill pedig magyar nyelven adott elő egy-egy verset, majd Szegleti Veronika intézményvezető köszöntötte a meghívottakat, a pedagógusokat és a diákságot.

„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább” – idézte Antoine de Saint-Exupéry gondolatát, majd így folytatta:

„Bizton állítom, hogy diákként, szülőként és pedagógusként is sok-sok követ helyeztünk le közös erővel itt, Felsőcsatáron az idén is. Remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is épült, és emellett tanultunk itt felelősen élni, felelősnek lenni gondolatainkért, szavainkért és tetteinkért egyaránt. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk sikereinknek. Ünnepélyünk után 112 diák kap bizonyítványt. Lesz, aki örömmel lapozza majd fel az év végi eredményét, ám tudom, hogy lesz olyan diákunk is, aki szomorú szívvel tekint majd ez évi értékelésébe. Ne feledjétek, ahogy szép magyar nyelvünk is fogalmaz, minden egyes szerzett osztályzat a ti személyes érdemetek eredménye jegyek közé kategorizálva. A tanév során a kollégáimmal folyamatosan azon igyekeztünk, hogy tanulóink megkapják azt a többletet, ami segíti egyéni képességeiknek és igényeiknek megfelelő kibontakozásukat. Tettük ezt szorgalomból, pedagógusi elhivatottságból fakadóan, önzetlenül. Sikereink elérésében, programjaink szervezésében, lebonyolításában segítségünkre voltak a szülők is. Itt szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy megköszönjem nekik az önfeláldozó segítséget, amellyel segítették iskolánkat, s azon keresztül gyermeküket, gyermekeiket.  Kérem, hogy továbbra is legyenek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében. Köszönöm, hogy hívás nélkül is jöttek, hogy kérés nélkül is adtak. Most lezárunk egy időszakot, és természetesen számvetést is végzünk. Úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk.”

A tanulmányi eredmények tekintetében a 2. osztály lett a legjobb 4,77-es átlaggal. A felsősök között 4,3 volt a legjobb eredmény, ezt az 5. osztályosok érték el. Az iskolai átlag pedig 4,32 lett. A legjobb magatartású az 1. osztály 4,61-es átlaggal, és ők voltak a legszorgalmasabbak is.

A tanévzárón 14 diák kapott a bizonyítványával együtt könyvjutalmat, illetve ingyenes cirkuszjegyet példás magatartásáért és kiváló tanulmányi munkájáért, továbbá 9 diák kiváló tanulmányi munkájáért. Ők a következők:

Első osztály, példás magatartás, kiváló tanulmányi munka: Kolonovits Alíz, Schmalzl Dóra, Vincze Panna – és kiváló tanulmányi munka: Benczek Benjamin Szabolcs, Egerszegi Leon, Singer Ramón.

Második osztály, példás magatartás, kiváló tanulmányi munka: Mesterházy Borbála, Pehm Renáta – és kiváló tanulmányi munka: Czeglédi Eszter, Hérics Botond, Krancz Bálint, Krancz Bence.

Harmadik osztály, példás magatartás, kiváló tanulmányi munka: Kolonovits Ákos, Molnár Erik – és kiváló tanulmányi munka: Egerszegi Kornél.

Negyedik osztály, példás magatartás, kiváló tanulmányi munka: Dorizza Lisa Stella, Gráczer Flóra Patrícia, Feigl Iringó – és kiváló tanulmányi munka: Taschler Marcell.

Hatodik osztály, példás magatartás, kiváló tanulmányi munka: Kovács Laura.

Hetedik osztály, példás magatartás, kiváló tanulmányi munka: Kiss Eliza Rita.

Nyolcadik osztály, példás magatartás, kiváló tanulmányi munka: Hidalmási Szimonett, Fekete Benedek.

Minden évben jelentős mértékben támogatja az iskola tanulóit a „Több nyelven egy szívvel Iskolánkért” Közalapítvány. Az év végi jutalomkönyveket nagy részét is az alapítvány támogatásából vásárolták. De az alapítvány nem csupán a diákokat támogatja. A lelkes kuratóriumi tagok 7 évvel ezelőtt elindítottak egy, az országban egyedülálló kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a felsőcsatári iskolában ne csupán a tanulók, hanem a boldogulásukért, az intézményért jelentős munkát végző pedagógusok is elismerésben részesülhessenek. Így 2011-ben megalapították „Az év pedagógusa” díjat, amely nem anyagi, hanem erkölcsi elismeréssel jár.

A díjat Schmalzl Frigyes kuratóriumi elnök adta át az idei kitüntetettnek, Vargyasné Köbli Lilián biológia, földrajz és kémia szakos tanárnak, munkaközösség-vezetőnek.

Immár huszadik alkalommal hirdették meg a “Jó tanuló – jó sportoló” díjat, az elismerést az idei évben a nevelőtestület határozata alapján a 8. osztályos Hidalmási Szimonett kapta.

A megyei, illetve országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók számára pedig intézményvezetői dicséretet nyújtottak át.

Végezetül elbúcsúztatták a végzősöket, akik emléklapokat vehettek át az osztályfőnöküktől.

Fotó: Kecskés Ákos

Hozzászólások

Jelentkezz be, hogy hozzászólhass!