Aktuális

Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek

2019. március 1.

Felsőcsatár Község Önkormányzata pályázatot hirdetett a helyi tevékenységet folytató civil szervezetek 2019. évi vissza nem térítendő támogatására. Az igények beadási határideje március 12-e (kedd) délután 4 óra.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a pályázati felhívást:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata

Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása

Pályázhatnak: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó helyi civil szervezetek, valamint azon helyi alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény, illetve Felsőcsatár településen működő egyház, amelyet a 2011. évi CCVI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vettek (a továbbiakban: civil szervezet).

Felsőcsatár Község Önkormányzata pályázatot hirdet helyi tevékenységet folytató civil szervezetek 2019. évi vissza nem térítendő támogatására. A támogatás két fő célja a civil szervezetek működésének elősegítése, valamint különböző programokra, rendezvényekre való felkészülés támogatása.

Támogatható tevékenységek:

  1. a civil szervezetek működési támogatása,
  2. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
  3. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása,
  4. hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezése.

Nem nyújtható be pályázat beruházásra, kiadványok készítésére.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázathoz önerő nem szükséges.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  1. Pályázati űrlap
  2. A pályázati téma részletes leírását (max. 1000 szó)
  3. Részletes költségvetést, valamint a költségvetés rövid indoklását
  4. Civil szervezet alapdokumentumai (alapító okirat, alapszabály, bírósági végzés másolata, aláírási jogosultság igazolása – amennyiben a szervezet ezt korábbi pályázati anyagában még nem nyújtotta be az önkormányzathoz)

A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás

A pályázatok elbírálásának módja és határideje:

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő soros ülésén, de legkésőbb 30 napon belül bírálja el.

Beadási határidő: 2019. március 12. (kedd) 16:00 óra.

A pályázatot postán vagy személyesen zárt borítékban Felsőcsatár Község Önkormányzatához (9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor utca 74.) kell benyújtani. A pályázati anyagot a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalba (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) kell eljuttatni.

Pályázati részvételi díj nincs.

A pályázati elszámolás határideje 2020. január 31.

A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni.

Az a pályázó, aki az elszámolási kötelezettségnek nem, vagy hiányosan tesz eleget, nem vehet részt a 2020-ra kiírásra kerülő pályázatokon!

A pályázati adatlap nyomtatott és elektronikus formátumban beszerezhető Torony, Rohonczi u. 6. szám alatt a Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető a honlapról.

A pályáztató a pályázati döntést nem köteles indokolni.

A pályázó a pályázati döntést tudomásul veszi és lemond minden jogorvoslati lehetőségről.

További információ kérhető:

Kratochvill Attila polgármester: 06-30-755-4810

Horváth Eszter jegyző: 94/540-521

Dr. Scheid Eszter aljegyző: 94/540-521

A pályázati űrlap letölthető itt:

Pályázati űrlap – Felsőcsatár

Hozzászólások

Jelentkezz be, hogy hozzászólhass!