Aktuális

Két hétig még nem lesznek nyilvánosak a vasárnapi szentmisék

2020. május 8.

Újabb lelkipásztori levélben fordult a hívekhez Várhelyi Tamás szentpéterfai plébános. Az atya a május 4-étől érvényes püspökkari és egyházmegyei rendelkezések részleteiről, a helyi sajátosságoknak megfelelően hozott döntéseiről tájékoztatja a hat érintett település lakosságát.

A legfrissebb lelkipásztori levelet az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:

Kedves Testvérek!

Plébániánk (Felsőcsatár, Horvátlövő, Narda, Pornóapáti, Szentpéterfa, Vaskeresztes) Lakói!

A májusi hosszú hétvége előtti kormányzati bejelentés (április 30.) után megfogalmazta közleményét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (május 1.), majd ezt követően a területileg illetékes megyéspüspökünk is (május 4.) a kijárási korlátozás enyhítése és a szentmisére történő bejárási lehetőségek kapcsán. Bizonyos dolgok ránk, lelkipásztorokra lettek bízva, hiszen nem egyformák a viszonyok mindenhol, s a helyi igényekre és sajátosságokra jobban rálát az adott plébános. Ennek függvényében – Richárd atyával is átbeszélve a körülményeket – így a nemzetiségi plébániánkon a következőképpen folytatódna a hitélet nyilvános gyakorlása.

Elsőként szeretnék hálát adni a Jó Isten gondviselése mellett a Hívek türelméért, együttműködéséért, hitük megtartásáért és ápolásáért tett fáradozásukért. S ugyanakkor tudva, hogy hosszú templom-, szentséghez (szentgyónáshoz, szentáldozáshoz) járulási böjt áll mögöttük, mégsem szabad az eddig elért eredményeket könnyelműen hátra és veszni hagynunk. Egyik püspök úgy fogalmazott nagyon bölcsen, hogy „senkivel sem állunk versenyben, csak a vírussal; várjunk még!”, tehát nem kell elsietnünk a dolgokat. Várjunk az országos teszteléssorozat eredményeire, ami remélhetőleg további bizakodásra adhat majd okot, és a fokozatosság elve mellett újraindulhatnak a nyilvános, közösségben ünnepelt szertartásaink.

Így Plébániánk területén, Szentpéterfa után a többi községben is május 11-étől, hétfőtől elkezdődnek ismét a megszokott napokon a hétköznapi szentmisék, mivel ezeken a Hívek eddig is csak kisebb számban vettek részt. (Narda kivételével, mivel ott a templomi nyílászárók cseréje zajlik még.) A szentmise látogatás kapcsán igyekezzünk betartani az előírásokat (pl.: tiszta kézbe áldozás; megfelelő fizikai távolság egymástól, de ugyanakkor közelség Istenhez és lelkiekben embertársainkhoz is; áldozásnál, távozásnál nagyobb csoportosulások elkerülése, stb.).  Szentpéterfán hétköznapokon május hónapban a helyi Falu/LipaTv továbbra is sugározza a rózsafüzért és a litániát a szentmisék időpontjában (19.00).

A vasárnapi szentmisék a következő két vasárnapon (május 10-e és 17-e) még NEM lesznek nyilvánosak Plébániánkon. A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig továbbra is érvényesek a magyar püspökök március 17-én kelt rendelkezésében foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adnak, és továbbra is lehetővé teszik az általános feloldozás megadását, amíg a rendkívüli helyzet tart. Több helyen van online miseközvetítés, illetve a közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít. Legyünk még türelmesek e téren, s ha minden kedvezően és megnyugtatóan alakul, akkor május 24-én Jézus mennybemenetelét már közösen ünnepelhetjük saját templomainkban. (Erről május 24-e előtt még tájékoztatjuk a Híveket.)

Az idei úrnapi, Szentháromság napi, Jézus Szíve napi körmeneteket viszont nem tartjuk meg.

A távtanítás a hitoktatás terén folytatódik. A bérmálás szeptember 13-ra lett áttéve. Az elsőáldozókkal folyamatban van a kapcsolatfelvétel, egyeztetés.

A keresztelések és a már bejegyzett esküvők változása kapcsán egyeztessenek az érintettek velünk!

A szentgyónás terén érvényes az általános feloldozás rendelete. Betegellátás szükséghelyzetben. Lelki (telefonos) beszélgetésre a továbbiakban is készségesen állunk a Hívek rendelkezésére. Haláleset kapcsán továbbra is a plébánost (Tamás atyát) keressék!

Az elmaradt szentmise szándékok másik időpontra való áthelyezésével a helyi illetékest keressék.

A püspöki rendelet kéri, hogy az idősebb, illetve gyengébb egészségű testvéreink továbbra is otthonról kapcsolódjanak be a szentmisékbe. Mindenki az előírások, lehetőségek figyelembevételével és önmaga, valamint embertársai iránti felelősséggel tegyen lépést a döntéshozatalában.

Megértésüket, türelmüket, imáikat kérve és remélve:

Tamás atya

A hétköznapi szentmiséink május hónapban falvainkban:

Felsőcsatár: május 12., kedd, 8.00; május 14., csütörtök, 18.00; május 18., hétfő, 10.00, hegyi kápolna – búcsú (szabadtéri szentmise a kápolnánál); május 21., csütörtök, 18.00., május 26., kedd, 8.00; május 28., csütörtök, 17.00

Horvátlövő: szerdánként 17.00

Kisnarda: május 23., szombat, 16.00

Narda: május 25., hétfő, 17.00; május 29., péntek, 17.00

Pornóapáti: szerdánként és csütörtökönként 18.00

Szentpéterfa: hétfőtől szombatig 19.00

Vaskeresztes: szerdánként és péntekenként 18.00

Hozzászólások

Jelentkezz be, hogy hozzászólhass!