Aktuális

Az önkormányzat közérdekű tájékoztatója lakossági ügyekben

2021. augusztus 4.

Közérdekű lakossági ügyeket érintő önkormányzati tájékoztatót készített a felsőcsatári képviselő-testület nevében Konczér Katalin polgármester. Ebben a többi között az avar és a kerti hulladék elégetésének szabályairól, a közvilágítással, a szennyvízzel és a vezetékes ivóvízzel kapcsolatos problémák bejelentéséről és a belterületi vadkárok intézéséről tájékozódhatnak a lakók, de megtudhatják azt is, milyen esetekben lehet, illetve kell hívni a 112-es segélyhívót.

A dokumentum, amit az alábbiakban teljes terjedelmében közzéteszünk, itt tölthető le:

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Felsőcsatári Lakosok!

 1. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló Felsőcsatár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az avar és kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával hétfőn 13:00 és 17:00, pénteken 13:00 és 18:00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 2 órán át tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az alábbi honlapon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.

A térkép az alábbi linken érhető el: https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep.

2. E-ON: közvilágítással kapcsolatos problémák bejelentése:

Az élet- és vagyonvédelmet veszélyeztető hibákat célszerű az E-ON telefonos elérhetőségén bejelenteni. Jellemző élet és vagyonvédelmet veszélyeztető közvilágítási hibák: ki- és megdőlt lámpaoszlop; hiányzó kandeláber ajtó; megrongált/lógó lámpabúra.

A telefonszám tekintetébe az Észak-dunántúli régióhoz tartozunk: 06-80-533-533

Egyéb közvilágítási hiba telefonon, online ügyfélszolgálaton vagy applikáción keresztül jelenthető be.

A sikeres hibaelhárítás érdekében az alábbi információk megadása szükséges:

 • Pontosan hány lámpát érint a meghibásodás?
 • Amennyiben több lámpa hibásodott meg, hogyan helyezkednek el egymáshoz képest? Például egymás mellet 2 db lámpa, vagy minden második lámpa?
 • Milyen utcaszakaszon áll fenn a probléma? Például több lámpa meghibásodása estén település név, utca név házszám tól-ig
 • Mikor észlelte a hibát?
 • Elérhetőségei, melyen az E-ON kollégái kereshetik esetleges hibapontosítás céljából: név, telefonszámot, e-mail cím.

3. Szennyvíz, vízvezetékes hálózattal kapcsolatos bejelentések: Vasivíz Zrt.

Általános hibabejelentés: közterületen sürgős és azonnali beavatkozást igénylő meghibásodás (pld. vízcsőtörést, burkolat beszakadást, aknafedél törést vagy hiányt stb.) tapasztal, vagy vízfolyással, mérőkkel kapcsolatos hibát szeretne bejelenteni, valamint szennyvízelvezetés esetében, ha az ingatlanon keletkezett szennyvíz dugulás miatt nem távozik el az ingatlanról és az ellenőrző aknában szintemelkedést észlelnek, illetve az aknát követő utca felőli csatornaszakasz meghibásodott.

A hibabejelentés 0-24 óráig, az alábbi telefonos elérhetőségeken tehető meg:

06 80 201 232 (ingyenes)

06 30 827 4849

06 94 500 245

E-mailben az alábbi elérhetőségen: hibabejelentes@vasiviz.hu

A bejelentésben szükséges megadni: telefonszámát, valamint a hiba pontos helyét is.

 • Házi, illetve csatlakozó ivóvízhálózaton történő meghibásodás: A házi, illetve csatlakozó ivóvízhálózaton tapasztalt meghibásodás, vízelfolyást haladéktalanul szükséges bejelenteni a Vasivíz Zrt. ügyfélszolgálatán, az aktuális mérőállással együtt.
 • Házi, illetve csatlakozó szennyvízhálózaton történő meghibásodás: amennyiben a tisztító akna utáni házi szennyvízhálózaton van a meghibásodás (dugulás) kérjük, keressen fel egy dugulás elhárítással foglalkozó céget vagy vállalkozót.

4. Milyen esetekben szükséges a 112-t hívni?

 A 112 az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, amelynek hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektől: Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem. A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen hívható. A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható. Abban az esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon. Magyarországon Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat, ahol a hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan továbbítják a bejelentéseket az illetékes, intézkedő készenléti szervek részére. A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a körülmények és a lehetőségek függvényében amennyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően kell válaszolni):

 • a bejelentő neve, telefonszáma;
 • az esemény helyszíne;
 • mi történt, kinek van szüksége segítségre;
 • az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
 • esetleges sérültek száma, a sérülés foka;
 • az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.

5. Vadkár: mi a teendője a lakónak?

Belterületi vadkár

A belterületi ingatlanok tulajdonosai segíthetik a vadvisszatartó tevékenységet azzal, hogy ingatlanjaikat megfelelően körbekerítik, a már meglévő kerítéseiket rendszeresen megvizsgálva kijavítják a meghibásodásokat, illetve a kert végében felnőtt gazos, cserjés részeket rendszeresen karbantartva megakadályozzák, hogy vadrejtő sűrűk alakuljanak ki. Jelentős vadvisszatartó erő lehet, ha a kertek végében kialakított komposztáló dombokat tudatosabban kezelik, illetve időről, időre gondoskodnak a zöldhulladék elszállításáról, annak felhalmozása helyett.

Belterületen, a vad által okozott kár megtérítésének ügyében a károsult a Ptk. szabályai szerint fordulhat bírósághoz, azonban sokkal célravezetőbb, ha környezetünkben olyan intézkedéseket teszünk, mellyel visszaszoríthatjuk a belterületi vadállomány életterét.

Belterületen, lakott területen elpusztult vadak vonatkozásában az alábbi telefonszám értesíthető: Aranypatak Vadásztársaság (9700 Szombathely, Nagy László utca 30.), 06 94 320 433.

Mezőgazdasági, külterületi vadkár

Mezőgazdasági, külterületi vadkár bejelentése a helyileg illetékes jegyzőnél lehetséges.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

Az eljárás menet: Az eljárás a károsult bejelentésére indul. Kötelező megtéríteni a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (vadkár). A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.

Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

– őszi gabona: október 1. – augusztus 15.

– tavaszi gabona: április 1. – augusztus 1.

– kukorica: április 15. – november 30.

– burgonya: április 15. – október 15.

– napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.

– borsó: március 1. – augusztus 30.

– szőlő, gyümölcsös: egész évben Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől – folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől – számított harminc napon belül lehet igényelni.

A határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A vadkár megállapítását meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki. A kárbecslés időpontjáról és helyéről – az azon való részvétel céljából – a jegyző az érdekelteket értesíti.

A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a vadkár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni. A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan. Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A jegyző által kirendelt szakértő által lefolytatott vadkárbecslési eljárás – ideértve a jegyző által lefolytatott eljárás költségeit is – költségeinek megfizetésére – eltérő megállapodás hiányában – a Polgári perrendtartás költségviselésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönöm!

Felsőcsatár, 2021. július 29.

Konczér Katalin sk.                                                                                      

polgármester

Hozzászólások

Jelentkezz be, hogy hozzászólhass!