Aktuális

Dr. Székely János megyés püspök misézett a 300 éves kápolnában

2019. május 28.

Horvát nyelvű imádság fogadta dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hétfőn a felsőcsatári szőlőhegyen lévő 300 éves Mária-kápolnában. A főpásztor mutatta be a búcsúi szentmisét és mondott áldást a hegyre.

Az idén 300 éves a felsőcsatári szőlőhegyen álló Mária-kápolna, amelynek búcsúját évszázadok óta minden évben az áldozócsütörtök (Urunk mennybemenetele) előtti hétfőn tartják meg a helybeli és a környékbeli települések lakói. Ez egy régi szokás, a keresztjáró napok szép hagyományának részeként gyökerezett meg az itteni hívek életében, ami abban az időben sem szakadt meg, amikor a határzár miatt csak komoly nehézségek árán lehetett misét tartani a hegyen.

A jubileumra dr. Székely János elfogadta a plébános, Várhelyi Tamás meghívását. Mint elmondta, örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy együtt ünnepeljen a környék buzgó híveivel, a plébánossal és Inzsöl Richárd káplánnal.

A kápolnába bevonuló megyés püspököt az oltárnál előbb két ministráns, majd a felsőcsatári egyházközség nevében Feigl Konrád elnök köszöntötte. Az ünnepi alkalomra elhozták Nardáról a mariazelli vándor Szűzanya-szobrot, ami az oltár előtt egy díszes emelvényen kapott helyet.

A püspöki szentmise liturgikus szövegeit és énekeit ezúttal horvát nyelven szólaltatták meg, ezzel is hangsúlyt adva annak, hogy a keresztjáró napok és a hegyi mise hagyományát az itteni horvát közösség is mindvégig a sajátjaként őrizte az évszázadok során.

Dr. Székely János történelmi és geopolitikai távlatokba helyezte szentbeszéde mondanivalóját. Szent Pál és az őskeresztények töretlen hitét és buzgóságát állította példaként a ma élő emberek elé, kiemelve, hogy a felsőcsatári és a környékbeli falvak lakói ugyancsak minden időben megőrizték a hitüket és a nemzethez, a magyarsághoz való hűségüket. Beszélt a püspök a közel-keleti keresztények, elsősorban is a Szíriában élők nehéz sorsáról, a sok-sok megpróbáltatásról, amit el kell szenvedniük a hitükért, és arról a mérhetetlen áldozatról, ami sokuk számára együtt jár azzal, hogy akár az életüket is feláldozzák a kereszt jelében.

– Ezt az odaadó és áldozatra kész hitet és a keresztényi szeretetet kell továbbadnunk a gyermekeinknek, az unokáinknak, így lehetünk, így leszünk méltó követői az elődeinknek, akik mindezt ránk hagyták – fogalmazott a megyés püspök.

Dr. Székely János a szentmise után megáldotta, megszentelte a hegyet, bőséges áldást kérve az Úrtól a szőlőművesek munkájára és a termésre. Mielőtt eltávozott volna, dicsérte a helybeliek igyekezetét, ahogy az ünnepi alkalomra szépen rendbe tették a kápolna környékét.

Aztán egy kedves ajándékot, papírból hajtogatott virágcsokrot kapott a felsőcsatári óvodásoktól, akikkel hosszan el is beszélgetett, majd megáldotta őket.

A szertartáson készült képekből összeállított galériát itt lehet megnézni.

Hozzászólások

Jelentkezz be, hogy hozzászólhass!