Felsőcsatár Község Önkormányzata – Magyar Falu Program – Tanya -és falugondnoki buszok beszerzése-2021.

MFP-TFB/2021.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

A projekt címe: Magyar Falu Program – Tanya – és falugondnoki buszok beszerzése – 2021

MFP-TFB/2021.

A szerződött támogatás összege: 14.983.197.-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt azonosítója: 3288147029

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsőcsatár Község Önkormányzata 2021. évben is pályázatot nyújtott be Magyar Falu Program – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése -2021. MFP-TFB/2021. című felhívásra.

A pályázat lehetőséget biztosított a falugondnoki szolgáltatást működésére. A mikrobusz egyaránt alkalmas idősek, gyermekek, betegek, sportolók, mozgásukban korlátozott állampolgárok szállítására. A falugondnok tevékenysége során a mikrobusz igénybevételével hajtja végre következő feladatait: szociális célú ételszállítás, háziorvosi rendelésre és egészségügyi intézménybe szállítás, közösségi, művelődési, hivatalos ügyintézési személyszállítási feladatok ellátása.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása – 2019

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

 • A projekt címe: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása – MFP-ÖTU/ 2019
 • A szerződött támogatás összege: 28.918.725,-Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt befejezési dátuma: 2020. 09. 23.
 • A projekt azonosítója: 3020132137

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsőcsatár Község Önkormányzata 2019. évben pályázatot nyújtott be MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című felhívásra.

Jelen beruházás keretében Felsőcsatár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Felsőcsatár 256 hrsz-ú két részterületén burkolat felújítási munkálatok valósultak meg. Az Arany János utca 8-48. sz. házak előtti részen az útburkolat összetöredezett, egyenletlen volt. A meglévő felület portalanítását és a kátyúk, lokális hibák aszfalttal történő helyre állítását követően a letisztított felületre változó vastagságú kiegyenlítő réteg, majd kopóréteg került.

A támogatási összeg felhasználásával Felsőcsatár település 256 hrsz-ú közel egy km hosszú második főutcája két részterülete burkolatának a felújítása valósult meg, mellyel jelentősen javult a település előzőleg nem megfelelő színvonalú közlekedési infrastruktúrája, lényegesen emelve a közlekedésbiztonságot.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

A projekt címe: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – MFP-OJF/ 2020

A szerződött támogatás összege: 4.997.450,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A projekt azonosítója: 3088216800

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsőcsatár Község Önkormányzata 2020. évben pályázatot nyújtott be MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020. című felhívásra.

A pályázat célja az óvoda területén színvonalas és biztonságos játszóudvar kialakítása ütéscsillapító talaj készítésével és mozgáskultúrát, mozgásfejlődést támogató eszközök telepítésével. Óvodánkban a meglévő udvari mozgásfejlesztő játékok egy része elavult, cserére, felújításra szorult. Szükséges volt a fejlesztés, hogy a mi óvodánkba járó gyermekek is megkapják a korszerű, esztétikus eszközök segítségével mozgáskultúrájuk megfelelő fejlesztését.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

A projekt címe: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – MFP-KKE/ 2020

A szerződött támogatás összege: 14.999.525,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2021. 03. 29.

A projekt azonosítója: 3088219423

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsőcsatár Község Önkormányzata 2020. évben pályázatot nyújtott be MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című felhívásra.

Jelen beruházás keretében Felsőcsatár Község Önkormányzata a község közterületeinek téli-nyári rendben tartásához szükséges eszközöket (kistraktor, mulcsozó, sószóró, hótolótalp) szerezte be.

A községi közterületek színvonalas kialakítása, ápolása a pályázat célja. A Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat ebben nyújtott segítséget a falunak, modern új gépek vásárlásával.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás – 2020. MFP-KTF/2020.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

A projekt címe: Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás -2020. MFP-KTF/2020.

A szerződött támogatás összege: 2.969.460,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2021. 08. 31.

A projekt azonosítója: 3084292112

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsőcsatár Község Önkormányzata 2020. évben pályázatot nyújtott be Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-átalakítás és foglalkoztatás – 2020. MFP-KTF/2020.. című felhívásra.

A pályázat célja a közösségszervező alkalmazásának bértámogatása.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020. MFP-ÖTU/2020.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

 • A projekt címe: Felsőcsatár Község útfelújítás
 • A szerződött támogatás összege: 29.995.499,-Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt befejezési dátuma: 2022. 02. 28.
 • A projekt azonosítója: 3081733986

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Önkormányzat 3 belterületi út felújítására pályázott, a további állagromlás megakadályozása (csapadékvíz behatolása a burkolatba) és az utazáskényelmi feltételek javítása érdekében. A jelentősebb – mind méretében, mind költségben – a Jókai Mór utca felújítása, ahol az útburkolat megerősítése mellett a csapadékvíz hatékony elvezetése is kiemelt cél, a meglévő árkok felújításával. A másik két útszakasz esetében (Vadrózsa utca, Rozmaring utca) szakaszos pályaszerkezet csere, illetve mechanikai stabilizációs kerül végrehajtásra.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021. MFP-UHK/2021.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

 • A projekt címe: Felsőcsatár Község útfelújítás 2021.
 • A szerződött támogatás összege: 39.999.427,-Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt befejezési dátuma: 2022. 12. 31.
 • A projekt azonosítója: 3280596863

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Önkormányzat 7 út/útszakasz felújítására pályázott, a további állagromlás megakadályozása (csapadékvíz behatolása a burkolatba) és a közlekedésbiztonsági feltételek javítása érdekében.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2021. MFP-KEB/2021.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

A projekt címe: Felsőcsatár Község közösségszervező bértámogatása és eszközbeszerzés

A szerződött támogatás összege: 4.089.438,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2022. 08. 31.

A projekt azonosítója: 3284658790

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsőcsatár Község a helyi és a környező lakosság csoportjainak és programjainak szervezésére, a községben rendelkezésre álló közösségi terek hatékonyabb hasznosítására közösségszervező tovább foglalkoztatásának bértámogatására és eszközbeszerzésre pályázott.


Felsőcsatár Község Önkormányzata – Magyar Falu Program – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021. MFP-TFB/2021.

A kedvezményezett neve: Felsőcsatár Község Önkormányzata

A projekt címe: Felsőcsatár Község falubusz beszerzés

A szerződött támogatás összege: 14.983.197,-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2022. 08. 31.

A projekt azonosítója: 3288147029

A projekt tartalmának bemutatása:

Felsőcsatár Község Önkormányzata 29/2021. (V.21.) határozatában döntött falugondnoki szolgálat indításáról, melyhez falubusz beszerzésére MFP pályázatot nyújtott be.